<datastore> <nextgroup><![CDATA[<a href="/module/jslib/jquery/jpage/dataproxy.jsp?page=1&appid=1&appid=1&webid=103&path='/'&columnid=3782&unitid=27819&webname='烟台市人民检察院'&permissiontype=0"></a>]]></nextgroup> <recordset> <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tr> <td align="left"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> </table></td> </tr> </table><record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2015/11/27/art_3782_838485.html" target="_blank" class="b14">市院举办全市检察技术岗位练兵培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2015-11-27</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2015/11/25/art_3782_838486.html" target="_blank" class="b14">市院办公室举办全市检察机关保密自查自评工作培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2015-11-25</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2015/7/6/art_3782_838487.html" target="_blank" class="b14">市院政治部、信息中心联合举办全市检察机关队伍管理系统培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2015-07-06</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2015/4/13/art_3782_838488.html" target="_blank" class="b14">市院预防处组织召开全市预防骨干培训班暨预防工作座谈会</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2015-04-13</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2015/3/5/art_3782_838489.html" target="_blank" class="b14">市院未检处举办全市未检干警心理咨询技能培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2015-03-05</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2014/10/14/art_3782_838495.html" target="_blank" class="b14">市院技术处举办电子物证、心理测试和同步录音录像培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2014-10-14</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2014/10/14/art_3782_838494.html" target="_blank" class="b14">信息中心举办全市检察机关政务系统管理员培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2014-10-14</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2014/10/14/art_3782_838493.html" target="_blank" class="b14">检委办举办律师预约系统培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2014-10-14</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2014/10/14/art_3782_838492.html" target="_blank" class="b14">信息中心联合办公室、行装处共同举办全市检察机关政务系统培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2014-10-14</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2014/10/14/art_3782_838491.html" target="_blank" class="b14">检委办举办全市案件信息公开系统操作培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2014-10-14</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2014/10/14/art_3782_838490.html" target="_blank" class="b14">市院举办派驻基层检察室业务练兵竞赛</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2014-10-14</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/5/6/art_3782_838496.html" target="_blank" class="b14">烟台市院组织召开纪念五四青年节座谈会</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-05-06</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/5/2/art_3782_838497.html" target="_blank" class="b14">烟台市院举办全市检察机关统一业务应用软件培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-05-02</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/4/9/art_3782_838501.html" target="_blank" class="b14">市院机关组织观看党课专题辅导讲座</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-04-09</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/3/20/art_3782_838500.html" target="_blank" class="b14">市院举办全市检察机关多媒体制作技术专题培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-03-20</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/3/20/art_3782_838499.html" target="_blank" class="b14">市院机关举办庆“三八”职业女性礼仪和健康知识讲座</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-03-20</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2013/3/20/art_3782_838498.html" target="_blank" class="b14">市院召开军转干部司法考试动员大会</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2013-03-20</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/12/5/art_3782_838502.html" target="_blank" class="b14">烟台市院举办全市检察机关会计人员培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-12-05</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/9/2/art_3782_838503.html" target="_blank" class="b14">全市民行检察业务竞赛圆满结束</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-09-02</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/8/5/art_3782_838506.html" target="_blank" class="b14">烟台市院召开全市控申检察工作暨业务培训会议</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-08-05</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/7/15/art_3782_838504.html" target="_blank" class="b14">市院召开全市民行检察工作暨业务培训会议</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-07-15</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/6/16/art_3782_838505.html" target="_blank" class="b14">烟台市院召开全市监所检察暨业务培训工作会议</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-06-16</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/4/1/art_3782_838507.html" target="_blank" class="b14">关于深入开展向优秀大学生“村官”张广秀同志学习活动的通知</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-04-01</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/3/20/art_3782_838508.html" target="_blank" class="b14">关于在市院机关广泛开展“讲团结促和谐大谈心”活动的通知</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-03-20</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/3/15/art_3782_838509.html" target="_blank" class="b14">关于开展“忆传统、学传统、讲传统”活动的通知</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-03-15</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/3/10/art_3782_838510.html" target="_blank" class="b14">关于印发《烟台市检察机关开展“发扬传统、坚定信念、执法为民”主题教育实践活动实施方案》的通知</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-03-10</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/1/25/art_3782_838512.html" target="_blank" class="b14">2011年度侦监、公诉部门检察官教检察官暨业务培训活</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-01-25</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2011/1/7/art_3782_838511.html" target="_blank" class="b14">关于对市院机关40岁以下检察人员计算机打字录入进行考试的通知</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2011-01-07</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/12/1/art_3782_838513.html" target="_blank" class="b14">烟台市人民检察院《检察官职业行为基本规范(试行)》学习计划表</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-12-01</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/9/19/art_3782_838514.html" target="_blank" class="b14">检察机关自身反腐倡廉教育巡回展览(山东展区)在烟台开展</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-09-19</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/9/16/art_3782_838515.html" target="_blank" class="b14">烟台市院举办全市检察统计工作培训班</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-09-16</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/8/1/art_3782_838517.html" target="_blank" class="b14">市院侦监、公诉部门集体学习《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-08-01</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/8/1/art_3782_838516.html" target="_blank" class="b14">全市检察机关侦监、公诉部门检察人员集体学习法医学知识</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-08-01</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/7/30/art_3782_838519.html" target="_blank" class="b14">烟台市人民检察院《网上练兵》实施办法</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-07-30</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/7/26/art_3782_838518.html" target="_blank" class="b14">烟台市检察机关深入开展“恪守检察职业道德、促进公正廉洁执法”主题实践活动工作方案</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-07-26</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/6/22/art_3782_838521.html" target="_blank" class="b14">烟台市人民检察院2010年业务学习暨业务培训计划安排</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-06-22</span> </td> </tr> ]]></record> <record><![CDATA[ <tr onMouseOver="this.bgColor='#E8F7FD';" onMouseOut="this.bgColor='#F8FDFF';"> <td width="567" height="30"> · <a href="/art/2010/6/22/art_3782_838520.html" target="_blank" class="b14">烟台市人民检察院2010年思想政治理论暨检察官职业道德学习教育计划安排</a> </td> <td width="100" align="right"><span class="text01">2010-06-22</span> </td> </tr> ]]></record> </recordset> </datastore>
 
365网址导航大全版权所有 烟台市综合信息中心制作 本网站信息未经批准不得转载
地址:烟台市莱山区港城东大街1103号 电话:(0535)3011000 传真:(0535)3011027 E-mail:admin@www.hezent.com
建议使用分辨率:1024*768
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统